BESButon

• Yıllık Gelir Sigorta Formu
• BES Sistemi Yönetmeliği
• BES Vergi Avantajı
Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen
Finansal Danışmanlarımıza Ulaşın

(0312) 287 80 20Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)


İyi yaşamak için acele et…

Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak emeklilik döneminde ek gelir elde etmemizi sağlayan, devlet tarafından vergi teşvikleri ile desteklenen bir "özel emeklilik" sistemidir.


Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde emeklilik şirketleri faaliyete geçmiştir.


Uzun vadeli bir yatırım aracıdır.


Katılımcı,

Emekliliğe hak kazanabilmesi için min 10 yıl katkı payını yatırmış ve 56 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir


- Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarını, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirebilir.


- Şirkette en az 1 yıl kalmak şartıyla, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilir.


- Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesini talep edebilir.


- Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz.


- Yılda en fazla 6 kez fon dağılım oranını ve yılda en fazla 4 kez emeklilik planını değiştirebilir.


Çalışırken sahip olunan yaşam standardını emekli olduğunda da devam ettirebilenlerimizin sayısı giderek azalıyor. Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinden elde edilen emeklilik aylıkları, emeklilik döneminde arzu ettiğimiz yaşamı sürdürmemize maalesef imkan tanımıyor.


Bireysel Emeklilik Sistemi;

Yapacağımız düzenli tasarrufların ödeyeceğimiz vergi matrahından düşülmesi imkanı sayesinde başka hiç bir yatırım aracında olmadığı kadar avantajlar sunmanın yanı sıra, bu tasarrufların, konusunda uzman kişilerce yatırıma yönlendirilerek değerlendirilmesi sonucu her geçen gün kartopu etkisiyle büyümesine ve emekli olduğumuzda daha iyi bir yaşam sürmemize olanak sağlayacak bir sistemdir.