Hayat Sigorta Vergi Avantajı

Ödediğiniz vergi miktarının azalması sayesinde hayat sigortası için daha az ödemiş olursunuz.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinin 3 numaralı bendinde sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla, ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücretin safi değerinin tespiti sırasında indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.


Söz konusu maddenin aynı bendinde indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini  ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı hükmü yer almaktadır.


Ücretli çalışansanız;

Ödediğiniz hayat sigortası priminin, ilgili ayda elde ettiğiniz brüt kazancınızın %5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.


Yıllık beyanname veriyorsanız;

Hayat sigortası primlerini, gelirinizin elde ettiğiniz yılda ödenmiş olması ve ücretli çalışanların net gelirlerinin hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması şartıyla, beyan ettiğiniz yıllık gelirinizin %5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.


Vergi avantajından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Poliçe ödeme belgelerinizi, ücretli çalışansanız çalıştığınız şirketin ilgili departmanına ilgili ayda iletmeniz, beyana tabi gelir mükellefiyseniz muhasebecinize ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterlidir.