BES Vergi Avantajı


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63’üncü maddesinin 3 numaralı bendinde sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla, ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücretin safi değerinin tespiti sırasında indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.


Söz konusu maddenin aynı bendinde indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamının, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini  ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı hükmü yer almaktadır.


Katkı payı ödemeleri sırasında;

Ücretli çalışansanız;
ödediğiniz katkı paylarını, ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %10'unu ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

Yıllık beyanname veriyorsanız;
ödediğiniz katkı payları toplamını, gelirinizin %10'unu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, gelirinizi elde ettiğiniz yılda ödemeniz şartıyla, vergi matrahından indirebilirsiniz.

Ayrıca eşiniz çalışmıyorsa, eşiniz adına yaptığınız katkı payı ödemelerini de aynı şekilde gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.


Birikimlerinizin değerlendirilmesi sırasında;

Emeklilik yatırım fonlarından edinilen getiriler, kurumlar vergisinden ve gelir vergisi stopajından muaftır.

Sistemden ayrılmanız sırasında;Sistemden 56 yaşınızı doldurup, 10 yıl düzenli katkı payı ödeyerek emekli olduğunuzda, birikimlerinizin %25'i vergiden muaf tutulup kalanına %5 oranında (tamamına %3,75) stopaj uygulanır.

Sistemde 10 yıl kalır ancak 56 yaşınıza gelmeden ayrılırsanız, birikimlerinizin tamamı üzerinden %10 oranında stopaj uygulanır.

Sistemden 10 yılınızı doldurmadan ayrıldığınızda, birikimlerinize %15 oranında stopaj uygulanır.


Vergi avantajından yararlanmak için ne yapmalıyım?
Çok kolay! Vergi avantajından yararlanmak için size gönderilen ödeme belgelerini, beyana tabi gelir vergisi mükellefiyseniz muhasebecinize, ücretli çalışansanız çalıştığınız şirketin ilgili bölümüne iletmeniz yeterlidir.