AcilButon


• Acil Sağlık Sigortası Özel Şartları

Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen
Finansal Danışmanlarımıza Ulaşın

(0312) 287 80 20Acil Sağlık Sigortası


Aniden başınıza gelebilecek risklere karşı önceden hazırlıklı olun!…

Hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderleri poliçede yazılı teminatlar dahilinde karşılanır.

Acil Sağlık Sigortası aşağıdaki durumları kapsar.

• Suda Boğulma: Solunum, kalp durması veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar.

• Darp ve benzeri genel vücut travması

• Trafik Kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar.

• Hayvan Isırıkları,

• Akrep, yılan, örümcek, arı sokmaları sonucu oluşabilen anjioödem ve anaflatik şok,

• Darbe-kaza sonucu sinir veya tendon kopmaları/kesilmesi sonucu erken dönemde ve acil olarak yapılan alçı ve dikiş atılması,

• Travma sonucu akut masif kanamalar,

• Yüksekten düşme, Uzuv Kopmaları, Kırıklar.

• Elektrik çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları.

• Kurşunlanma, bıçaklanma (cürüm ve cürüme teşebbüs hali istisnadır).

• Hayati tehlike arz eden ilaç , gıda ve kimyasal madde zehirlenmeleri: Olay anında yaşamsal fonksiyonları bozmuş olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması.

• Donma, Soğuk çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek, şoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması.

• Poliçe öncesine dayanan kroner arter hastalığı, yüksek tansiyon, kan yağları yüksekliği ve/veya ritim bozukluğu tanısı ve/veya tedavisi yoksa; Akurt Miyokart Enfarktüsü ve yatarak tedavi gerektiren ciddi ritim bozukluğu (kesin tanının doktor raporu ve tetkiklerle konmuş olması gerekir). Solunum sistemine yabancı cisim kaçması (aspirasyon)

• Akut Apandisit, Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan beyin kanamaları (geçirilmiş kalp veya damar operasyonları, ven trombozu, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, yüksek tansiyon, kan yağları yüksekliği doğumsal damar anomalisi olanlarda, poliçe öncesi bilinen beyin kist ve tümörlerinde, beyin kanaması kapsam dışıdır.) Poliçe öncesinde tanı konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın ani oluşan felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kişinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. (Yüz Felci kapsam dışıdır.)

• Mide perforasyonu (poliçe öncesi tespit edilmiş mide-duedonum ülseri olanlarda ve kronik alkol kullanımı olanlarda kapsam dışıdır.)

• Dış gebelik rüptürü (tanısı daha önce konulmuş olanlar ile takibe alınanlar için kapsam dışıdır.)

• Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonlarını dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değişikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.

• Akut Böbrek Yetmezliği (gebelik toksemisi ve intihar teşebbüsü sebebi ile oluşanlar hariç)

• Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması.

• Akut Hipertansif Atak (poliçe öncesinde hiç hipertansiyon problemi olmayanlar için teminat altındadır.)

• Tahriş edici madde yanıkları ve tahriş edici gazların solunması (intihar girişimi kapsam dışıdır).

• Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuş olması.

• Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum: Kişinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması, sara krizi vb. durumlar. (Madde bağımlılığına ve tanısı poliçe öncesi konmuş herhangi bir hastalığa bağlı olanlar kapsam dışıdır.)