Plan


İnsan Kaynakları Politikamız


Liya Grup İK Departmanımızın amacı; Şirketimizin kalite politikasını esas alıp, şirketin vizyonunu yansıtacak çalışanlarımızın; bilgi, beceri, yaratıcılıklarını ortaya koyup ve geliştirebilecekleri bir organizasyon oluşturmaktır.