TrafikButon• Trafik Sigortası Genel Şartları


Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen
Finansal Danışmanlarımıza Ulaşın

(0312) 287 80 20


Trafik Sigortası


Trafik sigortası zorunlu bir sigorta olup
yaptırmayı unutmayın…


Karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigorta türü olup, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.