Bu Tarife ve Talimat 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girer.
EK 1
RİSK GRUPLARI TABLOSU


A-
RİSK GRUBU
Kod
1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
0 Pratisyen Tabip
XB-
RİSK GRUBU
Kod Uzmanlık Dalları 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
1 Acil Tıp


x
(İlk ve acil yardım)
2 Adli Tıp x


3 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

x
4 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi


x
5 Aile Hekimliği
x

6 Algoloji

x
7 Anatomi x


8 Anesteziyoloji ve Reanimasyon


x
9 Askeri Psikiyatri
x

10 Askeri Sağlık Hizmetleri x


(Askeri Sahra Hekimliği)
(Askeri sahra sağlık hizmetleri hekimliği)
11 Beyin ve Sinir Cerrahisi


x
(Nöroşirurji)
12 Cerrahi Onkoloji


x
(Onkolojik cerrahi)
13 Çevre Sağlığı x


14 Çocuk Acil


x
15 Çocuk Cerrahisi

x
16 Çocuk Endokrinolojisi
x

(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
17 Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

x
18 Çocuk Gastroenterolojisi

x
(Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme)
19 Çocuk Genetik Hastalıkları
x

20 Çocuk Göğüs Hastalıkları

x
21 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

x
(Çocuk Hematolojisi)
(Çocuk Onkolojisi)
22 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
x

(Çocuk İmmünolojisi)
(Çocuk Alerjisi)
(Çocuk allerjisi)
23 Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi


x
24 Çocuk Kardiyolojisi

x
25 Çocuk Metabolizma Hastalıkları
x

(Çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları)
26 Çocuk Nefrolojisi

x
27 Çocuk Nörolojisi

x
28 Çocuk Radyolojisi
x

29 Çocuk Romatolojisi
x

30 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

x
31 Çocuk Ürolojisi

x
32 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

x
(Çocuk Psikiyatrisi)
(Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları)
33 Çocuk Yoğun Bakımı


x
34 Deri ve Zührevi Hastalıkları
x

(Dermatoloji)
35 El Cerrahisi


x
36 Endodonti

x
37 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
x

38 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

x
(Enfeksiyon Hastalıkları)
(Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları)
39 Epidemiyoloji x


40 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
x

(Fizik tedavi ve rehabilitasyon)
41 Fizyoloji x


42 Gastroenteroloji

x
43 Gastroenteroloji Cerrahisi


x
44 Genel Cerrahi


x
(Genel şirürji)
45 Geriatri
x

(Geriyatri)
46 Göğüs Cerrahisi


x
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
47 Göğüs Hastalıkları

x
(Göğüs hastalıkları ve tüberküloz)
48 Göz Hastalıkları

x
49 Halk Sağlığı x


50 Harp Cerrahisi

x
51 Hava ve Uzay Hekimliği
x

(Hava hekimliği)
52 Hematoloji

x
53 Histoloji ve Embriyoloji x


(Embriyoloji ve histoloji)
(Tıbbi histoloji ve embriyoloji)
(Histoloji ve ambriyoloji)
54 İç Hastalıkları

x
55 İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
x

(İmmünoloji)
(Alerjik Göğüs Hastalıkları)
(Alerji Hastalıkları)
(Allerjik hastalıklar)
56 İş ve Meslek Hastalıkları
x

(İşçi sağlığı ve iş güvenliği)
57 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi


x
58 Kadın Hastalıkları ve Doğum


x
59 Kalp ve Damar Cerrahisi


x
(Göğüs kalp ve damar şirürjisi)
60 Kardiyoloji

x
61 Klinik Nörofizyoloji
x

62 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

x
63 Nefroloji

x
64 Neonatoloji


x
65 Nöroloji

x
66 Nükleer Tıp
x

67 Ortodonti

x
68 Ortopedi ve Travmatoloji


x
69 (Değişik: 19.7.2011-27999) “Çocuk Diş Hekimliği”[2]

x

70 Periferik Damar Cerrahisi


x
71 Perinatoloji


x
72 Periodontoloji
x

73 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi


x
74 Protetik Diş Tedavisi

x
75 Radyasyon Onkolojisi
x

76 Radyoloji

x
(Radyodiyagnostik)
77 Romatoloji
x

(Rumatoloji)
78 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

x
(Psikiyatri)
79 Sitopatoloji (Değişik: 19.7.2011-27999) x


(Sitoloji)
80 Spor Hekimliği
x

81 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
x

(Deniz ve sualtı hekimliği)
(Deniz hekimliği)
82 Temel İmmünoloji x


(İmmünoloji)
83 Tıbbi Biyokimya x


(Biyokimya ve klinik biyokimya)
84 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji x


(Hidroklimatoloji)
85 Tıbbi Farmakoloji x


86 Tıbbi Genetik
x

87 Tıbbi Mikoloji x


(Mikoloji)
88 Tıbbi Mikrobiyoloji x


(Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji)
(Mikrobiyoloji)
89 Tıbbi Onkoloji

x
90 Tıbbi Parazitoloji (Değişik: 19.7.2011-27999) x


(Parazitoloji)
91 Tıbbi Patoloji x


(Patoloji)
92 Tıbbi Viroloji x


(Viroloji)
93 Üroloji

x
94 Yoğun Bakım


x
95 Diş Tabibi
x

96 (Ek: 19.7.2011-27999) “Restoratif Diş Tedavisi”

x
97 (Ek: 19.7.2011-27999) “Ağız Diş ve Çene Radyolojisi”
x

98 (Ek: 19.7.2011-27999) “Gelişimsel Pediatri”
x

* Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir. Örneğin Acil Tıp uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimine başladığı andan itibaren “risk grubu 4” olarak değerlendirilecektir.