Hekim


Buton• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin
  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  Genel Şartları

• Prim İndirimi ve Prim Artırımı   Tablosu


Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen
Finansal Danışmanlarımıza Ulaşın

(0312) 287 80 20


Hekim Sorumluluk Sigortası


Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin
zorunlu mali sorumluluk sigortası…


30 Temmuz 2010 itibari ile hekimler için mesleki sorumluluk sigortası zorunlu hale getirildi. Konuya ilişkin 21 Temmuz 2010 tarihinde tebliğ yayınlandı.


Kapsamı

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu
Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Yapılması isteğe bağlı bulunan Hekim Mesleki Sorumluk Sigortası  zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

- Ankara dışından müracaatınız durumunda Satış Danışmanlarımız yönlendirilebilmektedir.

- Ücretsiz olarak Kargo yolu ile de satışlarımız gerçekleşmektedir.

- 5 ve üzeri poliçe taleplerinizde grup paketlerimiz ile ilgili 0.312. 287 80 20 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz,

- Hekim Sorumluluk poliçesi ile ilgili olarak her tür sorunuzda bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bu konuda uzman danışmanlarımız sizlere yardımcı olacaktır.

Risk Grubu       Prim Miktarı (TL)
1. Grup                  150
2. Grup                  300
3. Grup                  500
4. Grup                  750


Basamak         İndirimli Prim          Zamlı Prim
     7                        % 20

     6
                       % 15
     5                       
% 10    
     4                           -                           -
     3                                                    
% 15
     2
                                                     % 30
     1
                                                     % 50


Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir (Ek ifade: 19.7.2011-27999) “ihbar ya da” tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz. (Ek cümle: 19.7.2011-27999) “İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz.”