MeslekButon
Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen
Finansal Danışmanlarımıza Ulaşın

(0312) 287 80 20


Mesleki Sorumluluk Planı


Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.


Hangi meslek gruplarına teminat verilir?

Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar, patent ve marka vekilleri.